Verlofregistratie

Verlofregistratie 2017-09-11T21:48:37+00:00

Verlofregistratie automatisch bijwerken, altijd een up-to-date verlofsaldo.

Vanaf nu geen vragen meer hierover van je medewerkers, ze kunnen dit zelf eenvoudig bijhouden en raadplegen. Middels de gratis bijgeleverde Nmbrs ESS App kunnen je medewerkers hun verlof aanvragen indienen en hun saldo raadplegen.  Installeer de handige gratis app  op je smartphone of tablet en je kunt direct altijd en overal je verlofsaldo inzien en natuurlijk ook aanvragen.

Hoe wordt het verlofsaldo berekend?

In het algemeen hanteren we 2 verschillende methodes voor je verlofopbouw.

  1. verlofopbouw per jaar
  2. verlofopbouw per maand

Verlofopbouw per jaar

Wanneer de werkgever voor deze methode kiest wordt het verlofsaldo voor het gehele jaar vooruit berekend.  Wanneer je slechts een gedeelte van dat jaar werkzaam bent, doordat je bijvoorbeeld gedurende het jaar in dienst treedt (of gedurende het jaar uit dienst treedt) wordt er naar rato berekend.  De berekening kijkt altijd naar de totale te werken uren van de medewerker in verhouding tot de totale jaaruren van de werkgever.

Let op: de medewerker uren rekenen vanaf 1 januari (of datum in dienst indien later) tot aan 31 december (of datum uit dienst inden eerder). Heb je een tijdelijk contract maar is de datum uitdienst niet gevuld op de loonstrook dan wordt er gerekend tot aan 31 december.

formule
verlofuren * (medewerker uren / bedrijfsuren) = verlofsaldo van de medewerker.

verlofuren:
aantal verlofuren conform de CAO of zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

medewerker uren:
bij een vast rooster het aantal uren op jaarbasis. Bij zogeheten uurloners, de werkelijk gewerkte uren tot de actieve periode. Er wordt dus altijd gekeken naar het aantal uren dat de medewerker op jaarbasis werkt.

bedrijfsuren:
de bedrijfsuren zijn de uren op jaarbasis voor een volledige werkweek.

een aantal voorbeelden

bedrijf heeft een 40-urige werkweek
fulltime verlofrecht bedraagt 200 uur (25 verlofdagen van 8 uur)
bedrijfsuren = 40 uur x 52 weken = 2080 uur

parttime medewerker, 24 uur per week
medewerker jaaruren = 24 uur x 52 weken = 1248 uur
verlofsaldo: 200 x ( 1248 / 2080) = 120 uur

fulltime medewerker, 40 uur per week, in dienst op 1 april
medewerker jaaruren = 8 uur x 195 dagen = 1560 uur
verlofsaldo: 200 x ( 1560 / 2080 ) = 150 uur

Verlofopbouw per maand

bij maandelijkse verlofopbouw wordt er berekend door de gemiddeld gewerkte uren in een periode van de medewerker te delen door de gemiddeld te werken uren van het bedrijf in een periode en dit te vermenigvuldigen met het fulltime verlofsaldo gedeeld door het aantal perioden.

Formule
gemiddelde medewerker uren / gemiddelde bedrijfsuren x (fulltime verlofsaldo / aantal perioden) = opbouw in uren

Een voorbeeld
maandelijkse verloning, 12 perioden

full time verlofsaldo bedraagt 200 uur
bedrijf met een 38-urige werkweek
medewerker werkt 24 uur per week

gemiddelde medewerker uren
24 uur x 52 weken / 12 maanden  = 104 uur

gemiddelde bedrijfsuren
38 uur x 52 weken / 12 maanden = 164,67 uur

verlofopbouw: 104 / 164,67 x ( 200 / 12 ) = 10,52 uur

Contact T 040 842 1635 Heb je al gekeken naar de
Verzenden