Verzuimregistratie

Verzuimregistratie 2017-08-23T15:15:50+00:00

Houdt de verzuimmeldingen en het verloop van je zieke medewerker bij met de volledig geïntegreerde verzuimregistratie én voldoe aan de Wet Verbetering Poortwachter. Meldingen aan je ARBO dienst doe je automatisch.

Als gratis extra functionaliteit kun je in ons systeem de ziekmeldingen van je medewerkers registreren. Afhankelijk van de ARBO dienst waar je een contract mee hebt afgesloten is het zelfs mogelijk deze mutaties automatisch aan hen door te geven.

Wanneer je een nieuw verzuimdossier start, een 1e verzuimmelding van een medewerker of een nieuwe verzuimmelding, dan maakt het systeem automatisch de noodzakelijke actiepunten aan zodat je geheel geautomatiseerd wordt geholpen om aan de Wet Verbetering Poortwachter te voldoen.

Verzuimdossier starten

Contact T 040 842 1635 Heb je al gekeken naar de
Verzenden